top of page

Kashmir-yoga

Onder Kashmir-yoga wordt  de yogabenadering van Jean Klein verstaan. Zoals de naam al aangeeft is deze yogabenadering afkomstig uit Kashmir.

Jean Klein functioneerde als spiritueel leraar van 1957-1998 en de door hem gegeven yoga (door hemzelf “lichaamswerk” genoemd) vormde één geheel met zijn spirituele onderricht. Het spirituele onderricht van Jean Klein valt onder de zogenaamde “directe weg”. Dit onderricht van de directe weg verwijst rechtstreeks naar onze ware natuur.

 

Vedanta

Vedanta is het hoogtepunt van kennis, de heilige wijsheid van de hindoe-wijzen, de transcendente ervaring van 'de zieners van de Waarheid'. Het is de essentie en conclusie van de Veda's. Omdat de Upanishads het slot van de Veda's vormen, worden ze 'Vedanta' genoemd. De letterlijke betekenis van Veda is 'kennis', anta betekent 'eind'.

Uitgangspunt van de Vedanta is  het diepste wezen van  onszelf te realiseren door middel van yoga.

 

Harma van Zon

Ik was in de bevoorrechte positie om de Swami deze jaarlijkse periode als gast te mogen ontvangen in ons huis en hem te verzorgen. Van deze wijze monnik ontvingen wij gedurende enkele 'Vedanta-weken' per jaar buitengewoon inspirerend onderricht over de Vedanta, m.n.de Upanishads , Shankara's 'Kroonjuweel van Wijsheid' (Viveka Chudamani) en de Bhagavad Gita.
Deze achtergrondwijsheid vormt nog steeds de basis van onze yoga bij Yogapraktijk De Zon. Deze leert ons dat er een 'Werkelijkheid' is die de grondslag is van alle bestaan. Die Werkelijkheid is ons ware Zelf, onze diepste kern, die nooit aangetast kan worden door wat we ook in ons leven doormaken.

Yoga is...

bottom of page